ARSIDER | SPESSOCRACY | cuore di tenebra

ARSIDER 

viaggio alle fondamenta del pensiero umano µ-\ spasmi digitali per epistolari social 9 verità fondamentali tagliate con l’accetta ++ violenza sonora che cerca di domare la bestia + SDL + cocaina nera, nuova t5ndenza dell’architettura +

NJOTIM PËR NAVIANTE: në koncertin e së nesërmes dhe pasìënimit të polemikave; Nesër ëìlturave, shpresoj për një pjesëmarrje të madhe pìërpara, se kìbërë veten time.  Më pak flisni për më shumë veprime, siç tha diush. Unë   shoh, edhe në nga një distancë.

 
Radio Blackout 105.25

One station against the nation

Current track
TITLE
ARTIST